ଓଡିଶା

ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମନ୍ଵୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ ସମ୍ମିଳନୀ , ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି – Utkal Mail
ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମନ୍ଵୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ ସମ୍ମିଳନୀ , ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି – Sakala Khabar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button