ବ୍ୟବସାୟ

୬.୫%ରେ ‘ରେପୋ ରେଟ୍‌’ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ‘ରଜର୍ଭ’ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ – Utkal Mail


୬.୫%ରେ ‘ରେପୋ ରେଟ୍‌’ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ‘ରଜର୍ଭ’ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ – SambadRelated Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button